…и още рекламни услуги

Всичко, което не успяхме да Ви предложим, но все пак го можем

  • Изготвяне на мултимедийни презентации, PowerPoint презентации, конвертиране на презентации във flash формат или видео файл.
  • Запис на мултимедиен компакт диск.
  • Обработка на аудио файлове, поготовка на рекламни аудио-клипове и заставки, композиране. Мастериране на аудио файлове.
  • Видео обработка, подготовка на видео файлове. Рекламни видео клипове.
  • Редактиране и обработка на текстови файлове, PDF файлове, офис документи, презентации
Изработка на Мутимедиен диск за Международна конференция "Храни, технологии и здраве",  2012

Мултимедиен диск, презентация за Научна конференция ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2012

Контакт с нас

Пловдив, България
тел. 0897 367 943
info@amart-design.com

Scroll to Top